Kārsavas novada pašvaldība

03.04.2015 10:00

Kārsavas novada pašvaldība
Vienības ielā 53, Kārsava, LV – 5717
Tālr.: 65781390;
Fakss: 65781395
http:///www.karsava.lv

e-pasts: dome@karsava.lv
Reģ.Nr: 90000017398
Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Juris Vorkalis, tālr.: 65781390

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Koku lapas tiek nodotas iedzīvotājiem dārzu mēslošanai.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.