Kāpēc pārtikas atkritumi ir jāapsaimnieko atsevišķi?

11.06.2015 06:40

Pārtikas ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kafejnīcu, ēdnīcu, bistro, tostarp centralizēto virtuvju un mājsaimniecību virtuvju darbības procesā veidojas pārtikas atkritumi (angļu valodā: catering waste), kas ir visa pārpalikusī pārtika, ieskaitot izmantotu cepšanas eļļu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.1774/2002 visi pārtikas atkritumi ir 3. kategorijas blakusprodukti, kurus ir nepieciešams atdalīt no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas. Kāpēc?

Vides ieguvumi:

  • pārtikas atkritumi, līdzīgi kā citi bioloģiski noārdāmie atkritumi, sadaloties bez skābekļa (anaerobos) apstākļos sadzīves atkritumu poligonos rada metāna gāzi (CH4), kas ir viena no siltumnīcefekta gāzēm ar 21 reizes spēcīgāku ietekmi uz klimata mainību nekā oglekļa dioksīds (CO2). Parastā atkritumu apglabāšanas šūnā nav iespējams nodrošināt poligonu gāzu pilnīgu savākšanu un reģenerāciju elektroenerģijā un / vai siltuma enerģijā.
  • pārtikas atkritumiem ir liels vietējās pārstrādes un patēriņa potenciāls. Tos kompostējot, var iegūt organisko mēslojumu, kuru var izmantot augsnes auglības un struktūras uzlabošanai, kā arī samazināt vajadzību pēc papildus mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanas. Pārtikas atkritumus var izmantot biogāzes (biometāna) ražošanā, kura patērētāji ir gan transporta nozare, gan enerģētikas sektors.
  • pārtikas atkritumu dalīta savākšana uzlabo teritorijas sanitāriju, sabiedrības drošību un veselības apstākļus darba vidē. Pārtikas atkritumi kopējā nešķiroto atkritumu konteinerā rada nepatīkamu smaku, piesaista grauzējus un kukaiņus, tāpēc tos nepieciešams uzglabāt slēgtos, ūdensnecaurlaidīgos, izturīgos un atkārtoti izmantojamos konteineros. Apsaimniekojot šos atkritumus atsevišķi, iespējams izvairīties no tekošiem un smakojošiem sadzīves atkritumu konteineriem to savākšanas vietās.

Ekonomiskie ieguvumi:

  • zemākas atkritumu apglabāšanas izmaksas;
  • iespēja iegūt tīrākus un kvalitatīvākus otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas materiālus;
  • palielinās darba efektivitāte, attieksme un darbinieku atbildība par notiekošo uzņēmumā un veicamajiem pienākumiem.

SIA “Moss & Moss” izveidotais pārtikas atkritumu savākšanas tīkls Latvijā ļauj klientiem nodrošināt optimālākos pārtikas atkritumu uzglabāšanas un savākšanas risinājumus, piedāvājot dažāda tilpuma konteinerus un elastīgus savākšanas nosacījumus konkrēti katram uzņēmumam.

Uzņēmums nodrošina atkritumu augu eļļu un tauku pārstrādi biodegvielas ražošanai, ko uzņēmums pats arī pārdod (Licences Nr. BV 00000000081 izdota 28.10.2011).

Pārtikas atkritumi pēc apstrādes nonāk biogāzes ražotnēs (Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzīšanas Nr. 052298, PVD apliecība Nr. AA 082863).

3. kategorija (moss moss)