Jelgavas novada pašvaldība

31.03.2015 19:43

Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001
Tālr.: 63022238;
Fakss: 63022235
http://www.jelgavasnovads.lv
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv
Reģ.Nr.: 90009118031

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Valdis Buividaitis, tālr.: 28622418

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzkrātas.

Kompostēšanā individuāli iesaistās arī mājsaimniecības un pārtikas atkritumi tiek izbaroti mājlopiem.