Jaunpils novada pašvaldība

31.03.2015 18:52

“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Tālr.: 63107069 ; Fakss: 63107068
http://www.jaunpils.lv
e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv
Reģ.Nr: 90000051932

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Gvido Leiburgs, tālr.: 63107068

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.
Pašvaldība veic kompostēšanu un zaru šķeldošanu.
Kompostu izmanto parku teritoriju labiekārtošanai. Šķelda tiek izmantota bērnu rotaļu laukumos, koku un krūmu apdobēm, lielākos apjomos kā kurināmais materiāls.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.

Pašvaldības pieredze atkritumu rašanās samazināšanā: zālieni tiek pļauti sasmalcināto zālienu daļēji atstājot zālienā un kapsētas zaļo atkritumu komposts tiek izmantots kapu sakopšanas vajadzībām.