Informācija par projekta „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017) izpildi

22.01.2018 11:16

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitātes pasniedzēji Latvijas Universitātes Dabas mājā informēja jauniešu līderus

par ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017).

1.attēls. Dr.phys. R.Bendere stāsta par atkritumu dzīves ciklu un tā lomu aprites ekonomikas nodrošināšanā (Foto: LASA)

2.attēls. Dr.chem. J. Benders stāsta par ekodizainu un aprites ekonomiku (Foto: LASA)