Informācija par projekta „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017) izpildi.

06.12.2017 21:27

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitātes pasniedzēji Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā informēja jauniešu līderus par ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017).

1.attēls. Dr.sc.geogr. R.Kasparinskis stāsta par augsni kā dabas pamatresursu dzīvības nodrošināšanai (Foto: LASA)

2.attēls. Dr.chem. J. Benders 2.dienā diskutē par ekodizainu un aprites ekonomiku (Foto: LASA)