Informācija par projekta “Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem” izpildi

15.02.2018 22:01

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekta eksperti 4.janvārī ziņoja par Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/121/2017) gaitu un rezultātiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta pārstāvjiem, kā arī saskaņoja turpmākos darba uzdevumus.