Garkalnes novada pašvaldība

31.03.2015 19:20

Brīvības gatve 455, Rīga, LV – 1024
Tālr.: 67800932 ; Fakss: 67994414
http://www.garkalne.lv
e-pasts: dome@garkalne.lv
Reģ.Nr.: 90000024313

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Santa Bubindusa, tālr.: 67998645

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas kapsētu, skvēru, atpūtas un sporta laukumu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Zaļie atkritumi nodoti atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā un biogāzes ražošanai.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu un šķelda daļēji tiek izmantota celiņu izveidei.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.