Seminārs “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 – 2030”

10.10.2015 14:53
29.10.2015

Norises laiks: 2015. gada 29. – 30. oktobris

Norises vieta:
29. oktobrī – SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligons “Ķīvītes”, Grobiņas pag., Grobiņas novads un SIA “Lielais Dzintars”, Radio ielā 8. Liepājā,
30. oktobrī – SIA “Lielais Dzintars”, Radio ielā 8, Liepājā.