Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku, proj.Nr.: 1-08/178/2017

14.07.2017 15:43

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un projekta partneris – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 2017.gada 10.maijā ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”

projekta reģistrācijas Nr. 1-08/178/2017, līguma Nr. 1-20/86. Projekta realizācija ilgs līdz 2018. gada 31. martam. Kopējais budžets: € 25 130

Projekta mērķi:

Projekta mērķis ir nodrošināt aktīvākajai Latvijas jaunatnes daļai nepieciešamās zināšanas ilgtspējīgas attīstības izpratnei, kas ietver aprites ekonomikas nosacījumus, ikdienas darbībā attīsta gan ekodizaina izmantošanu jaunu preču ražošanā, gan atkritumu samazināšanu un atgriešanu apritē kā materiālu vai enerģijas resursu. Tas paredz attīstīt atbildīgu attieksmi un motivāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai un iedrošināt, piesaistot plašāku jauniešu loku, aktīvu līdzdalību vides problēmu risināšanā, kā arī sniegt praktiskās iemaņas darbā ar auditoriju, prezentāciju sagatavošanā, praktisko darbību nodrošinājumā, būtisku jautājumu skaidrojumus.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku jauniešu iesaisti vides problēmu izpratnē, veicināt dažāda vecuma un izglītības līmeņa jaunatnes atbildību par vides stāvokli valstī  un aktīvu darbību, nodrošinot ilgtspējīgu valsts attīstību, kas pamatojas uz aprites ekonomiku un izpratni par vides jautājumiem. Sagatavojot līderus plašā Latvijas reģionu spektrā, veicināt to iegūto zināšanu un iemaņu nodošanu tālāk lielākai jauniešu auditorijai

Darba uzdevumi:

  1. Projekta mērķauditorijas apzināšana, aptaujas anketu sagatavošana un izsūtīšana;
  2. Lekciju un nodarbību materiālu sagatavošana, iespiedmateriālu izstrādne;
  3. Nodarbību shēmas izstrādne;
  4. Nodarbību norise trijos izvēlētajos centros: Rīga ( Latvijas Universitāte), Rēzekne ( Rēzeknes augstskola) un Liepāja ( Liepājas Universitāte);
  5. Sagatavoto līderu darbība Latvijas reģionos; novadīto pasākumu atskaišu apkopojums.

Papildus informācija:
Dace Āriņa
LASA, projekta eksperte
Tālr. + 371 20250055
E-pasts: dace.arina@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJDe9qK_IdDsiO1nxaW-uRrynq0udh2XnVUzmFSOhnjSdIg/viewform