„Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (Nr.1-08/178/2017)

11.10.2017 09:16

No 2017. gada septembra līdz decembrim biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte organizē apmācību nodarbības jauniešu līderiem projekta „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”

(Nr.1-08/178/2017) ietvaros. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Trijos Latvijas reģionos paredzētas divu dienu nodarbības, piektdienās un sestdienās, apvienojot lekciju formu kopā ar praktiskām nodarbībām un diskusiju. Rīgā nodarbības notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā, Rēzeknē – Rēzeknes Augstskolā un Liepājā – Liepājas augstskolā.

Dalība bez maksas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJDe9qK_IdDsiO1nxaW-uRrynq0udh2XnVUzmFSOhnjSdIg/viewform