Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā, proj. Nr. NPAD-2015/10188

10.10.2015 14:24

nordplus

Nosaukums: Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā, proj. Nr. NPAD-2015/10188 (nosaukums angļu val. Methods for effective waste advising)

Norises laiks: 01.09.2015 – 31.08.2017

Kopējais budžets:  € 50 667, t.sk. Nordplus grants € 38 000

Vadošais partneris:

SYKLI Somijas vides izglītības skola (SYKLI Environmental School of Finland) (www.sykli.fi)

Partneri:
Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (www.lasa.lv)

SIA ”Liepājas RAS” (www.liepajasras.lv)

Tartu Vides izglītības centrs (Tartu Environmental Education Centre) (www.tartuloodusmaja.ee)

Pamatojums:
Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas politika aicina novērst atkritumu rašanos  un pārstrādāt atkritumus. Taču prakse pierāda, ka trūkst efektīvu  un visaptverošu konsultāciju par atkritumu saimniecības pakalpojumiem, pārstrādes iespējām un nepieciešamību šķirot atkritumus.

Precīzas atkritumu apsaimniekošanas informācijas saņemšana ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, lai cilvēki sāktu šķirot atkritumus un darītu to pareizi. Šādas konsultācijas nepieciešamas ne tikai privātajam un publiskajam sektoram, bet arī ikvienā mājsaimniecībā.

Projekta mērķis: uzlabot atkritumu radītāju šķirošanas prasmes un zināšanas, lai cilvēkus motivētu pareizi atdalīt atkritumus un sagatavot tos turpmākai pārstrādei jau to rašanās avotā.

Projekta ietvaros apkoposim efektīvākās metodes komunikācijai ar mērķgrupām  par atkritumu apsaimniekošanu, t.i. informatīvie materiāli, vadlīnijas, bukleti, video, animācija, spēles u.c.

Projekta rezultāti:

  1. Izveidots starptautisks e-mācību kurss / platforma, kurā atkritumu apsaimniekošanas konsultanti varēs iepazīties un apgūt efektīvākās informēšanas un konsultāciju metodes;
  2. Apkopota  labākā prakse atkritumu apsaimniekošanas atpazīstamības veidošanā un konsultāciju sniegšanā;
  3. Konsultāciju metožu aprobācija praksē.

Iespēja

Vides izglītotājiem vai organizācijām, kas uzskata, ka viņu veiktā atkritumu apsaimniekošanas komunikācijas un informēšanas pieredze ir vai ir bijusi veiksmīga, tā var kalpot kā labās prakses piemērs un vēlas ar to dalīties starptautiskā līmenī, dariet LASA to zināmu, un mēs izvērtēsim iespēju to ielikt projekta izveidotajā e-mācību  kursā.

Papildus informācija:
Ināra Teibe
LASA, projektu vadītāja
Tālr. + 371 29443292
E-pasts: inara.teibe@inbox.lv