Dobeles novada pašvaldība

31.03.2015 19:45

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Tālr.: 63720940;
Fakss: 63722463
http://www.dobele.lv
e-pasts: dome@dobele.lv
Reģ.Nr.: 90009115092

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ivars Spole, tālr.: 29112398

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzkrātas.

Pašvaldība veic kompostēšanu un plāno izveidot jaunu kompostēšanas laukumu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās arī mājsaimniecības.