Diskusija par bioatkritumu apsaimniekošanu VARAM-ā

19.03.2015 17:10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā noritēja „Kompostētāju kluba” diskusija par bioatkritumu apsaimniekošanu.
Diskusijā piedalījās Rudīte Vesere, Vides aizsardzības departamenta direktore, Ilze Doniņa, Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente, Līga Zvirbule, Valmieras Valsts vides dienesta, direktora vietniece, kontroles daļas vadītāja, Rūta Bendere biedrības „Latvijas atkritumu saimniecības asociācija” valdes priekšsēdētāja, Ināra Teibe kampaņas „Kompostētāju klubs” vadītāja un citi ministrijas pārstāvji.

Diskusijā tika runāts par to, kas traucē bioatkritumu apsaimniekošanas attīstību pašvaldībās, kādi noteikumi papildus būtu jāizstrādā nelielu kompostēšanas laukumu ierīkošanai, kādas atļaujas un kādas prasības būtu tam nepieciešams izstrādāt un ieviest. Kā veicināt komposta tirgus attīstību un pieprasījuma veidošanos valstī.

Diskusijā vairākkārt tika uzsvērta pašvaldības loma atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā, pārvaldībā un monitoringā. Kā risinājums esošajai situācijai, būtu katras pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde, tas ļautu precīzāk apzināt savas teritorijas radīto atkritumu daudzumu, sastāvu, izcelsmi, veidot efektīvākas atkritumu dalītas savākšanas sistēmas un izmantot savas lokālās vai tuvumā esošās bioatkritumu pārstrādes iespējas.