Dagdas novada pašvaldība

03.04.2015 10:06

Dagdas novada pašvaldība
Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Tālr.: 65681434 ;
Fakss: 65681710
http://www.dagda.lv
e-pasts: dome@dagda.lv
Reģ.Nr: 90000041224

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Kaspars Babris, tālr.: 27861715

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība veic kompostēšanu. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.