Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte aicina jauniešu līderus uz Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu semināru „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017).

21.11.2017 01:28

Mēs vēlamies ieinteresēt nākotnes līderus un sniegt nepieciešamās zināšanas, lai viņi ar savu piemēru spētu pārliecināt un iedvesmot tālākai darbībai, veidojot izpratni par videi draudzīgu rīcību. Dalība semināros ir bez maksas.

Programma

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā, Atbrīvošanas alejā 115, 4.korpuss 105. telpa

2017.gada 24. novembrī, 308.telpa 25. novembrī

 

1.diena – teorētiskās lekcijas

2017.gada 24.novembrī 105.telpa no plkst.: 15:30-18:00

25 min. Kafijas pauze
5 min. Par projektu „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”.

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Līdzsvarota attīstība, tās jēdziens un pamatprasības

M.sc.geogr. Uģis Rusmanis, Latvijas Universitāte

20 min. Atjaunojamie energoresursi

Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis, Latvijas Universitāte

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Augsne kā dabas pamatresurss dzīvības nodrošināšanai

Dr.sc.geogr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas Universitāte

20 min. Ekodizains un Aprites ekonomika

Dr.chem. Juris Benders, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Atkritumu dzīves cikls un tā loma aprites ekonomikas nodrošināšanā

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Diskusijas

 

2.diena – praktiskās nodarbības, diskusijas par iepriekšējās semināra dienas tēmām.

2017.gada 25.novembrī, 308.telpa no plkst.: 9:30-12:00

 

Papildus informācija:

Rūta Bendere

LASA, projekta vadītāja

E-pasts: bendere@edi.lv

Tālrunis: +371 67551381

interneta mājaslapa: www.lasa.lv