Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte aicina jauniešu līderus uz Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu semināru „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017).

06.12.2017 20:39

Mēs vēlamies ieinteresēt nākotnes līderus un sniegt nepieciešamās zināšanas, lai viņi ar savu piemēru spētu pārliecināt un iedvesmot tālākai darbībai, veidojot izpratni par videi draudzīgu rīcību. Dalība semināros ir bez maksas.

Programma

Latvijas Universitātē, Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

  1. gada 8. decembrī (545. telpā), 9. decembrī (335 telpā).

 

 

1.diena – teorētiskās lekcijas

2017.gada 8.decembrī no plkst.: 15:30-18:00, (545. telpā)

25 min. Kafijas pauze
5 min. Par projektu „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”.

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Līdzsvarota attīstība, tās jēdziens un pamatprasības

M.sc.geogr. Uģis Rusmanis, Latvijas Universitāte

20 min. Atjaunojamie energoresursi

Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis, Latvijas Universitāte

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Augsne kā dabas pamatresurss dzīvības nodrošināšanai

Dr.sc.geogr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas Universitāte

20 min. Ekodizains un Aprites ekonomika

Dr.chem. Juris Benders, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Atkritumu dzīves cikls un tā loma aprites ekonomikas nodrošināšanā

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Diskusijas

 

2.diena – praktiskās nodarbības, diskusijas par iepriekšējās semināra dienas tēmām.

2017.gada 9.decembrī no plkst.: 9:30-12:00, (335 telpā).

 

Papildus informācija:

Rūta Bendere

LASA, projekta vadītāja

E-pasts: bendere@edi.lv

Tālrunis: +371 67551381

interneta mājaslapa: www.lasa.lv