Balvu novada pašvaldība

02.04.2015 18:18

Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tālr.: 64522453 ; Fakss: 64522453
http://www.balvi.lv
e-pasts: dome@balvi.lv
Reģ.Nr: 90009115622

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Māris Verjanovs, tālr.: 26154544

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldībai ir kompostēšanas laukums un veic zaru šķeldošanu. Kompostu izmanto teritorijas labiekārtošanā.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzglabātas.

Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.