Baltinavas novada pašvaldība

31.03.2015 19:07

Kārsavas iela 16, Baltinava, LV – 4594
Tālr.: 64521227 ; Fakss: 64521227
http://www.baltinava.lv
e-pasts: dome@baltinava.lv
Reģ.Nr: 90009115590

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Henrihs Logins – Slišāns, tālr.: 29191320

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.