Babītes novada pašvaldība

31.03.2015 18:47

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107
Tālrunis: +371 67914650
Fakss: +371 67914435
E-pasts: dome@babite.lv
http://www.babite.lv
Reģ.Nr.: 90000028870

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Jānis Ozoliņš tālr.: 27089211

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Zaļos atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas apzaļumošanas darbos.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.