Auces novada pašvaldība

02.04.2015 18:21

Auces novada pašvaldība
Jelgavas iela 1, Auce, LV-3708
Tālr.: 63745141;
Fakss: 63781719
http://www.auce.lv
e-pasts: dome@dome.auce.lv
Reģ.Nr.: 90009116331

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgais uzņēmums: SIA „Auces komunālie pakalpojumi”, tālr.: 63745368

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība kompostē notekūdeņu dūņas ar zaļajiem atkritumiem. Kompostu plāno izmantot teritorijas labiekārtošanā.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.