Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem, proj.Nr.: 1-08/121/2017

11.07.2017 21:53

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2017.gada 10.maijā ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/121/2017, līguma Nr. 1-20/69. 

Projekta sadarbības partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departaments. Norises laiks un vieta: no 10.05.2017 līdz 31.03.2018, projekts aptver visu Latvijas teritoriju. Kopējais budžets: € 18 000

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir, sadarbojoties projekta īstenošanā starp nevalstisko organizāciju- Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju un vides institūciju – VARAM, sniegt risinājumu aktuālai vides problēmai – atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrādei bioloģiskajiem atkritumiem, kas veicinās vides stāvokļa uzlabošanos, samazinot poligonos apglabāto bioloģisko atkritumu daudzumu, un sekmēs aprites ekonomikas ieviešanu atkritumu saimniecības nozarē.

Darba uzdevumi:

  1. Projekta detalizēta darba uzdevumu saskaņošana ar VARAM;
  2. ES dokumentu un literatūras analīze atkritumu stadijas izbeigšanās pielietojumam bioloģiskajiem atkritumiem vai to produktiem;
  3. Bioloģisko atkritumu masu pamatīpašību noteikšana
  4. Atbilstības prasību izstrāde bioloģisko atkritumu pārstrādes un izmantošanas veidiem
  5. Vadlīniju izstrādne atkritumu stadijas izbeigšanās statusa izmantošanai bioloģiskajiem atkritumiem
  6. Nepieciešamo materiālu normatīvo aktu dokumentācijas izstrādei sagatavošana
  7. Sagatavoto materiālu iesniegšana un projekta rezultātu prezentācija VARAM.

 

Papildus informācija:
Dace Āriņa
LASA, projekta eksperte
Tālr. + 371 20250055
E-pasts: dace.arina@gmail.com