Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju

01.07.2022 17:26

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) kā projekta partneris kopš 2022.gada 28.aprīļa uzsākusi LIFE IP projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE – Waste To Resources IP «Waste To Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity») īstenošanu.

Kopējais projekta finansējums LASA aktivitātēm ir 634 301,00 EUR, no šīs summas 10% (63 430,00 EUR) ir LASA finansējums; 380 581,00 EUR ES LIFE programmas piešķirtais finansējums; 190 290,00 EUR Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Latvijas Republikas valsts budžeta līdzfinansējuma piešķīrums.

Projekta vadītāja Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijā ir valdes locekle Rūta Bendere.

LASA ir atbildīga par projekta apakšaktivitātes “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai” īstenošanu (no 2022.gada līdz 2027.gadam), informēs pašvaldības, atkritumu pārstrādes uzņēmumus, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus un citus interesentus par projekta rezultātiem.

Projekta mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

Projekta partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (vadošais partneris)
 2. Valsts vides dienests
 3. Būvniecības valsts kontroles birojs
 4. Biedrība «Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija»
 5. Biedrība «Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija»
 6. Biedrība «Latvijas Būvuzņēmēju partnerība»
 7. SIA «ZAAO»
 8. SIA «Clean R»
 9. SIA «Eco Baltia vide»
 10. AS «Latvijas Zaļais punkts»
 11. SIA «Vidusdaugavas SPAAO»
 12. Rīgas Tehniskā universitāte
 13. Biedrība «Cleantech LATVIA»
 14. Biedrība «Zaļā brīvība»
 15. Biedrība «Zero Waste Latvija»
 16. Biedrība «Baltijas krasti»
 17. Cēsu novada pašvaldība
 18. SIA «Zaļā josta»
 19. Nodibinājums «Vides izglītības fonds»
 20. SIA «HyroGas»
 21. SIA «Druplat»
 22. SIA «Econova Latvia»

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada novembris – 2028.gada decembris.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Divu modernu šķiroto atkritumu savākšanas parauglaukumu izveide;
 • Bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide un demonstrācija;
 • Tekstilatkritumu savākšanas sistēmas izveide un demonstrācija;
 • Visaptverošas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un apziņas veicināšanas aktivitātes;
 • Atkārtojamas atkritumu rašanās novēršanas un aprites ekonomikas iniciatīvas un metodoloģijas;
 • Projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un ieviešana;
 • Principa “Maksā, kad izmet” ieviešanas optimālā modeļa izstrāde;
 • Pārstrādājamu būvmateriālu aprites sistēmas izstrāde un pilotprojekts;
 • Lietu atjaunošanas (up-cycling), atkārtotas izmantošanas un labošanas sistēmas izstrāde un demonstrācija;
 • Atkritumu-resursu aprites pilotprojekti un demonstrācija;
 • Pilotprojekti atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzlabošanai;
 • Ražošanas atkritumu simbiozes platformas izveide;
 • Reģionālās ilgtspējas un materiālu aprites nodrošināšana – aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde.

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599;  E-pasts: bendere@lasa.lv