Atklāti par atkritumu saimniecību un klimata izmaiņām

01.02.2016 19:00

2016. gada 16. februārī, Daugavpilī, Daugavpils Universitātē un 17. februārī, Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā notiks atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā”.

Sadarbojoties ar Norvēģijas Gaisa izpētes institūtu (NILU) un izmantojot tā ilggadējo un plašo pieredzi klimata mainības un piesārņojuma novērtēšanā, projekta “Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā” ( 2/EEZLV02/14/GS/046/008), ko finansē EEZ finanšu instruments, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) ir izstrādājusi ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību moduli par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā.

Ekspertu apkopto pieredzi un zināšanas plānots integrēt mācību programmās Latvijas augstskolās. Lai sekmīgāk iepazīstinātu auditoriju ar mācību programmā aplūkotajām tēmām, autori uzstāsies atklātās vieslekcijās sešās Latvijas augstskolās: Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā, Liepājas Universitātē, Ventspils Augstskolā, Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Lekcijās apkopotas septiņas tēmas par atkritumu saimniecību:

  • Klimata izmaiņas, to ietekmējošie faktori.
  • Siltumnīcefekta gāzu emisijas Latvijā.
  • Transporta izmantošana atkritumu loģistikas realizācijā un transporta loģistika pilsētā.
  • Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas procesu ietekme uz SEG emisijām.
  • Biotehnoloģiskie procesi un to ietekme uz SEG emisijām.
  • Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti atkritumu saimniecībā.
  • Vides tehnoloģijas piesārņotu vietu rekultivācija.

Dr. fiz. Rūta Bendere, LASA valdes priekšsēdētāja ar gandarījumu: “Pateicoties projektam, mēs esam kļuvuši bagātāki par vienu profesionālās izglītības grāmatu atkritumu saimniecībā latviešu valodā, kas tik ļoti trūkst mūsu speciālistiem. Lai mazinātu klimata ietekmi, ko rada atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskie procesi un izprastu vispārējās pasaules un Eiropas Savienības dalībvalstu vienošanās un apņemšanās, ir būtiski, lai ikviens, tepat vietā un laikā, atkritumu apsaimniekošanas lēmumu pieņēmējs, realizētājs un katrs indivīds, atkritumu radītājs, izprastu atkritumu apsaimniekošanas likumdošanas prasības, šo prasību izpildes nepieciešamību, lai attīstītu oglekļa mazietilpīgu atkritumu saimniecības nozari.”

Dr. Hjirre Sunnsets (Kyrre Sundseth), NILU – Norvēģijas Gaisa izpētes institūta eksperts norāda: “Klimata pārmaiņu ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko tagad novērojam, pilnībā pamato mūsu bažas par klimata izmaiņu ietekmi uz globālo vidi un cilvēku labklājību nākotnē. Vairāki adaptācijas un atslogošanas pasākumi var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, bet neviens atsevišķs risinājums nav pietiekams – tas ir atkarīgs no vides politikas un interešu grupu sadarbības visos līmeņos. Protams, to var pastiprināt ar integrētu atbalstu, kas saistīts ar adaptācijas un atslogošanas pasākumiem sabiedrības labā.“

Projektu „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā” (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/046/008) finansē EEZ finanšu instruments. Vairāk informācijas www.eeagrants.org

Papildus informācija projekta mājas lapā: wastetosave.eu