Apgūsim efektīvākās konsultēšanas metodes atkritumu apsaimniekošanā

10.10.2015 14:56

2015. gada 5. un 6. oktobrī, Helsinkos, Somijā notika pirmā Nordplus projekta “Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā”, proj. Nr. NPAD-2015/10188 (Methods for effective waste advising) partneru tikšanās.
Projekta mērķis ir uzlabot atkritumu radītāju šķirošanas prasmes un zināšanas, lai cilvēkus motivētu pareizi atdalīt atkritumus un sagatavot tos turpmākai pārstrādei jau to rašanās avotā.

Kopā ar projekta vadošo partneri SYKLI Somijas vides izglītības skola (Somija), partneriem SIA ”Liepājas RAS” (Latvija) un Tartu Vides izglītības centru (Igaunija) LASA apmeklēja Espo (Espoo) vides izglītības centru Dabas māju Villa Elfvik, kur iepazināmies ar tā darbības pieredzi sabiedrības izglītošanā par dabas izzināšanas iespējām un vides aizsardzības jautājumiem, kā arī mūsdienīgo un iedvesmojošo Somijas Dabas centru Haltia. Šeit ikviens centra viesis nemanāmi kļūst par dabas sastāvdaļu, aplūkojot centra ekspozīcijas, piedaloties dabas ekskursijās gida pavadībā, apmeklējot mākslas un amatniecības nodarbības, koncertus un izstādes.

Papildus informācija: Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā, proj. Nr. NPAD-2015/10188.