Amatas novada pašvaldība

31.03.2015 19:49

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV – 4101
Tālr.: 64127935;
Fakss: 64127942
http://www.amatasnovads.lv
e-pasts: amatasdome@and.lv
Reģ.Nr.: 90000957242

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Māris Timermanis, tālr.: 64127939.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek nodotas pārstrādātājam.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.