Alsungas novada pašvaldība

31.03.2015 19:03

Pils ielā 1, Alsunga, LV – 3306
Tālr.: 63351342 ; Fakss: 63351447
http://www.alsunga.lv/
e-pasts: dome@alsunga.lv
Reģ.Nr.: 90000036596

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Voldemārs Dunajevs, tālr.: 29386460

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un iegūtais komposts tiek iestrādāts augsnē.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu un to izmanto pašu vajadzībām.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.