Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/81/2019

14.05.2020 20:24

Aicinām piedalīties tiešsaistes seminārā, ko plānojam organizēt, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) šī gada 29. maijā. Seminārā pastāstīsim par gala nosacījumu izstrādi koksnes pelniem, to pielietošanu un tālāku izmantošanu.

Par dalību seminārā lūdzam informēt,  rakstot e-pastu Ievai Stankevičai: ieva.stankevica@varam.gov.lv līdz 27. maijam.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija 2019. gadā ir uzsākusi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana”. Projekta mērķis ir sagatavot gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā, norādot pielietojuma veidus izvēlētajās nozarēs – lauksaimniecība, mežsaimniecība un būvniecības tehniskie risinājumi, kā arī atbilstošās pelnu sastāva prasības to izmantošanai.

Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumi jeb atkritumu “beigu” statuss – attiecas uz atkritumu pārstrādes rezultātā iegūtajiem materiāliem, kuru apsaimniekošanai vairs nav jāpiemēro atkritumu apsaimniekošanas normatīvie akti. Izstrādājot koksnes sadedzināšanas pelnu beigu statusa noteikšanai nepieciešamās prasības un nosacījumus Latvijā, valstī tiks būtiski paplašināta šo atkritumu veidu izmantošana, samazinot to apglabāšanu, kas veicinās aprites ekonomikas cikla nodrošināšanu un veicinās ne tikai koksnes, bet arī tās pelnu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un celtniecības materiālu tehniskajos risinājumos.

Esam veikuši  paredzētās analīzes un apkopojuši datus ekspertu atskaitē.

Ar cieņu, projekta  vadītāja Rūta Bendere

Starpatskaite -ekspertu viedoklis beigu