Aicinām Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas biedrus uz ikgadējo biedru kopsapulci  2024.gada 15. martā, plkst. 14:00, Kuršu ielā 9-2, Rīgā.

11.03.2024 23:51

Dienas kārtība

  1. Atskaite par 2023.gadu:
  2.  Izdarītais un plānotais projektā LIFE20 IPE/LV/000014 – LIFE Waste To Resources IP
  3. Projekts “Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos”, reģ.Nr. 1-08/76/2023
  4. Klimata un enerģētikas ministrijas projekts “Latvijas SEG inventarizācijas pilnveidošana atkritumu apsaimniekošanas un rūpniecisko procesu un produktu izmantošanas sektoros”
  • Revīzijas komisijas ziņojums
  • Debates
  • Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
  • 2024.gada LASA darbības plāna apspriešana:

– LASAi  augustā 30 gadu!

– zinātnieku un praktiķu sadarbības veicināšana, augstskolu pasniedzēju iesaiste.

6. Dažādi

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

valdes locekle Rūta Bendere