Aglonas novada pašvaldība

31.03.2015 19:00

Tālr.: 65324573;
Fakss: 65324573
Somersetas ielā 34, Aglona, LV-5304
http://www.aglona.lv
e-pasts: padome@aglona.lv
Reģ.Nr.: 90000065754

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Viktors Dimpers, tālr.: 26565118.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.