9.aprīlī noslēdzās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem”

11.04.2018 20:27

projekta reģistrācijas Nr. 1-08/121/2017 pēdējās aktivitātes daļa – atskaites seminārs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kurā prezentēti projekta rezultāti (sk.pielikumus). Projekta rezultātā ir:

  1. Ar VARAM sadarbības personām ir saskaņoti darba uzdevumi projekta uzsākšanai.
  2. Sagatavots materiāls, kas apkopo ES valstu izvirzītās prasības bioloģisko atkritumu pārstrādes nosacījumiem un beigu produkta kvalitātei, kas nosaka to atkritumu stadijas izbeigšanās pielietojumu.
  3. Noteiktas pamatīpašības dažādi sagatavotām bioloģisko atkritumu masām, veikta to identifikācija, sistematizējot pamatīpašību prasības nosacījumu veidā.
  4. Izstrādāti nosacījumi, kas saskaņo atbilstības prasības starp bioloģisko atkritumu īpašībām un to izmantošanas veidiem.
  5. Izstrādātas vadlīnijas atkritumu stadijas izbeigšanās statusa izmantošanai bioloģiskajiem atkritumiem.
  6. Sagatavoti un iesniegti nepieciešamie materiāli normatīvo aktu dokumentācijas izstrādei.
  7. Sagatavota prezentācija un prezentēti projekta rezultāti VARAM.

Vadlīnijas

Prezentācija_BIO_beigu_statuss