29.martā noslēdzās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekts „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/178/2017

11.04.2018 20:24

Projekta rezultātā ir:

  1. Izstrādātas un izsūtītas vairāk par 300 anketām, kas aptver visas projektā iesaistītās jauniešu līderu grupas izvēlētajos reģionos Rīgā un Pierīgā, Kurzemes un Latgales reģionos.
  2. Projektā iesaistītie eksperti ir iepazīstināti ar jauniešus interesējošajiem jautājumiem izvēlētajās tēmās, sagatavoti lekciju un nodarbību materiāli, sagatavots iespiedmateriāls: “Ilgtspējīga attīstība un tās vides prasību nodrošinājums” (65.lpp.).
  3. Izstrādāta nodarbību shēma pa izvēlētajiem reģioniem, saskaņoti nodarbību laiki un vietas katrai jauniešu grupai.
  4. Noorganizētas un realizētas lekcijas un jauniešu nodarbības visos reģionos. Jaunieši apguvuši gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas.
  5. Daļēji paralēli apmācību gaitai jaunie līderi sāk veidot praktiskās darbības savās organizācijās, iesaistot plašu jauniešu loku vides jautājumu risinājumos, sagatavo un iesniedz atskaites par veiktajām aktivitātēm norādot dalībniekus, kas tajās piedalījušies. Projekta vadība ir apkopojusi un novērtējusi saņemtās atskaites. Projektā kopā informēti 302 jaunieši.