2. Baltijas bioatkritumu konference ar objektu apmeklējumu “Organisko atkritumu saimniecības veiksmīga ieviešana Baltijas valstīs – Izvēles un rīcības iespējas pašvaldībām”

30.04.2008 15:50

Konferences programma

2008. gada 29. – 30. aprīlis, Vides ministrija, Rīga, Latvija

29. aprīlis – 1. dienas kārtība

9.30 – 10.00 – Reģistrācija

10.00 – 10.05 – Iepazīstināšana ar konferences dienas kārtību un dalībniekiem. (Rūta Bendere, Lat-vijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA), Latvija un Jozefs Bārts, European Compost Network ECN ) 

10.05 – 10.30 – Organisko atkritumu pārstrādes statuss Eiropas Savienības valstīs (Jozefs Bārts (Mr. Josef Barth), European Compost Network ECN, Vācija) 080429_01_barth

10.30 – 11.00 – ES likumdošana un no tās izrietošās prasības organisko atkritumu saimniecības na-cionālajām stratēģijām un politikai (Enco Favoino (Mr. Enzo Favoino), ISWA, Itālija) 080429_02_favoino

11.00 – 12.00 Organisko atkritumu likumdošana un sekas tās ieviešanai vietējo pašvaldību līmenī Baltijas valstīs (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Vides ministriju pārstāvji):

 • Legislation on management of biodegradable waste in Latvia and implementation at municipal level (Ilze Doniņa, The Ministry of Environment, Latvia) 080429_03_donina
 • Biodegradable Waste Management in Lithuania Legislation and Implementation (Arūnas Čepelė, The Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Lithuania) 080429_04_cepele
 • Organic waste legislation and consequences for the implementation on the municipal level in Estonia (Peeter Eek, Ministry of the Environment, Estonia) 080429_05_eek

12.00 – 13.00 – Pusdienas

13.00 – 13.20 – Šķirotu atkritumu savākšanas ieviešana Eiropā – dzinuļi, situācijas, shēmas un saistības (Enco Favoino (Mr. Enzo Favoino), ECN, Itālija) 080429_06_favoino

13.20 – 13.40 – Organisko un procesu atlikumu atkritumu aerobās apsaimniekošanas tehnoloģijas (Gians F. Galanzino (Mr. Gian F. Galanzino), Entsorga Italia srl, Itālija) 080429_07_mazzariol

13.40 – 14.00 – Decentralizēta šķirota vākšana un bioloģiski sadalāmo atkritumu pārstrāde ietverot lauksaimniecību – Austrijas modelis (Jozefs Bārts (Mr. Josef Barth), ECN, Vācija) 080429_08_barth

14.00 – 14.20 – Organisko atkritumu anaerobās apsaimniekošanas tehnoloģijas Eiropā, ietverot ma-za mēroga pieeju (Markuss Otts (Mr. Markus Ott), BTA-International, Vācija) 080429_09_ott

14.20 – 14.40 – Starptautisks atkritumu saimniecības projektu finansējums (Dr. Patriks L. Dorvils (Dr. Patrick L. Dorvil), Eiropas Investīciju banka, Luksemburga) 080429_10_dorvil

14.40 – 15.00 – Kompostēšanas un raudzēšanas procesu pārpalikumu kvalitāte un tirgus noiets Eiropā (Jozefs Bārts (Mr. Josef Barth), ECN, Vācija) 080429_11_barth

15.00 – 15.20 – Kafijas pauze

15.20 – 15.40 – Dažādas pieejas organisko atkritumu apsaimniekošanai Latvijā un reģionālo atkritu-mu saimniecības centru loma (Rūta Bendere, LASA, Latvija) 080429_12_bendere

15.40 – 16.00 – Pārtikas atkritumu un dūņu kompostēšanas pieredze Lietuvā (Staņislavs Tracēvičs (Mr. Stanislovas Tracevicius), UAB Biastra plus, Lietuva) 080429_13_tracevicius

16.00 – 16.20 – Šķirotu atkritumu savākšanas un kompostēšanas pieredze Vidus-Igaunijas Atkritumu saimniecības centrā (Tomass Laimets (Mr. Toomas Laimets), Vētsas (Väätsa) sadzīves atkritumu poligons, Igaunija) 080429_14_laimets

16.20 – 16.40 – Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana Tallinas pašvaldībā – ekoloģija un ekonomika publiskās – privātās partnerības risinājumos (Alans Polaks (Mr. Allan Pohlak), Tallinas sadzīves atkritumu poligons, Igaunija) 080429_15_pohlak

16.40 – 17.00 – Diskusija

19.00 – Kopējas vakariņas

30. aprīlis – 2. dienas kārtība un ekskursija

9.00 – 10.30 Paneļdiskusija „Problēmas un risinājumi organisko atkritumu pārstrādes attīstībai Baltijas valstīs”
1. nacionālās politikas un regulatoru līmenī
2. pašvaldību un rūpniecības līmenī
3. patērētāju un komposta izmantotāju līmenī

Diskusija starp dažādām ieinteresētām pusēm ar ECN/ISWA ekspertu priekš-vārdu un komentāriem (vada diskusijas vadītājs)

10.30 – 11.00 – Konferences darba apkopojums un nepieciešamie papildu pasākumi turpinājumam

11.00 – 12.00 – Pusdienas

12.00 – 16.00 – Konferences dalībnieki aicināti piedalīties ekskursijā – objektu apskatē: anaerobā kompostēšana Rīgas cieto sadzīves atkritumu poligonā. Iepazīšanās ar ES Life projekta rezultātiem. Kompostēšanas tehnoloģiju demonstrēšana.

Mērķauditorija: Politiķi, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji, vides speciālisti, eksperti un zinātniskie darbinieki no Baltijas valstīm – līdz pat 100 dalībniekiem.

Organizatori: European Compost Network ECN, International Solid Waste Association (Starptautiskā cieto sadzīves atkritumu asociācija) ISWA, Baltijas valstu vides ministrijas, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Ekokonsultacijos UAB, Lietuva

Sponsori:

 • European Compost Network ECN, Veimāra, Vācija
 • International Solid Waste Association ISWA, Dānija
 • Latvijas Republikas Vides ministrija
 • Igaunijas Republikas Vides ministrija
 • Lietuvas Republikas Vides ministrija
 • Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija LASA, Rīga
 • Ekokonsultacijos UAB, Viļņa, Lietuva
 • Lietuvas Reģionālo atkritumu saimniecības centru asociācija
 • Igaunijas Reģionālais vides centrs (REC ESTONIA)
 • BTA International, Pfaffenhofen, Vācija
 • Cleanaway Baltic States, Hamburga, Vācija
 • Comp-Any GmbH, Grīnbaha (Grünbach), Vācija
 • ENTSORGA ITALIA SRL, Tortona, Itālija
 • Komptech GmbH, Fronleitene (Frohnleiten), Austrija
 • W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn, Vācija
 • UTV AG, Bāden-Bādene (Baden-Baden), Vācija
 • Eiropas Investīciju banka, Luksemburga
 • Biologic GmbH & Co. KG, Minstere (Münster), Vācija