Kompostētāju klubs – bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa

„Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” uzsākusi realizēt projektu „Kompostētāju klubs”  – bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa” Reģ. Nr. 1-08/508/2014 ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. Kampaņas norises laiks ir no 2015. gada 10. februāra līdz 2015. gada 30. novembrim un tā aptver visu Latvijas teritoriju.

Projekta mērķi:

  • palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par pārtikas un zaļo parku un dārza atkritumu (turpmāk bioatkritumi) pārstrādes nepieciešamību;
  • veicināt atbildīgas sabiedrības veidošanos un popularizēt ieguvumus no komposta izmantošanas;
  • rosināt priekšlikumus fiskālo politikas instrumentu un likumdošanas izstrādāšanai, kas veicinātu komposta tirgus attīstību Latvijā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir mājsaimniecības, publiskā pārvalde, privātais sektors, kas rada bioatkritumus, nodrošina to apsaimniekošanu, pārstrādi un apsaimniekošanas pārvaldi.

Galvenie projekta uzdevumi:

izveidot informatīvo platformu „Kompostētāju klubs” biedrības LASA mājas lapā www.lasa.lv; kurā kompostētāji tiks aicināti reģistrēties un dalīties ar savu pieredzi, uzzināt aktualitātes, iegūt noderīgu informāciju par nepieciešamību apsaimniekot pareizi bioatkritumus, izmantojamajām tehnoloģijām, pieejamajiem pakalpojumiem un pārstrādes iespējām.

Projekta ietvaros tiks realizēti divi apmācību semināri par pārtikas atkritumu un zaļo parka un dārza atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vairāki uzņēmumu un pašvaldību apmeklējumi Latvijas reģionos, kas nodrošina bioatkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi.

Plānotie rezultāti ir panākt atbildīgas un informētas sabiedrības veidošanos,  aktivizēt iedzīvotājus uzsākt pārtikas un dārza atkritumu kompostēšanu savā mājsaimniecībā vai nodot tos (izvērtējot apsaimniekošanas iespējas) savas pašvaldības atkritumu apsaimniekotājam turpmākai apsaimniekošanai.

Veicināt portālā www.lasa.lv ievietotās „Kompostētāju kluba” sadaļas aktīvu lietošanu, sadarbības un pieredzes apmaiņu un no bioatkritumiem iegūtu produktu un enerģijas tirgus attīstību. Tas ļaus samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu sadzīves atkritumu poligonos un siltumnīcefektu gāzu rašanos atkritumu saimniecības sektorā.

Aicinām aktīvi līdzdarboties  kampaņā un papildus informācija par projektu:

Ināra Teibe
„Kompostētāju klubs” projekta vadītāja
Tālr. + 371 29443292
E-pasts: inara.teibe@inbox.lv